Jazyky

Nářečí

http://tinyurl.com/mg7vx5u (o středomoravských nářečích obecně)
http://www.folklorweb.cz/regiony/han_slovacko.php (geografické vymezení Hanáckého Slovácka)
http://www.hustopecskachasa.cz/hanacke-slovacko/nareci/ a http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4439 (to málo, co se na netu dá najít o dolských nářečích)
http://jihlava.idnes.cz/ruzna-nareci-v-oblastech-vysociny-drw-/jihlava-zpravy.aspx?c=A161110_2285159_jihlava-zpravy_mv (nářečí na Třebíčsku, velmi podobné tomu na Hustopečsku)
http://www.rozhrani.com/cze/index.php?action=news_detail&id=75 (nářečí na Třebíčsku)

Pravopis

http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/172061 (velká písmena – Internet/internet)
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4335 (velká písmena – názvy výrobků)
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=130#nadpis7 (spřežky)
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6219 (arabská osobní a zeměpisná jména v češtině)
http://www.rozhlas.cz/plzen/jazykovykoutek/_zprava/interpunkce-v-infinitivnich-konstrukcich–238236 (čárky u infinitivních konstrukcí)
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7600 (střídání jazykových prostředků / kódů)

Cizí jazyky

https://www.casopis-ahoj.cz/ (časopis češtiny pro cizince)

http://www.rtve.es/ (španělské pořady a zpravodajství online)
https://www.cjv.muni.cz/cs/kurzy/zaklady-moderni-spisovne-arabstiny-i/
http://romove.radio.cz/cz/clanek/19363 (o romštině)

Jazyková moudra

Nazývat věci pravým jménem je počátek moudrosti.
– čínské přísloví

Ztrácet kontakt s realitou